Ogen Laseren

Ogen Laseren


Tegenwoordig is ogen laseren een van de meest besproken medische onderwerpen. Klinieken waar je je ogen kunt laten laseren schieten als paddenstoelen uit de grond. 

Maar let op; laseren van ogen is een chirurgische ingreep. Voor je tot een ingreep als ogen laseren  overgaat, moet je je heel goed laten voorlichten.


Wat is ogen laseren?


Heel veel mensen kampen met een afwijking aan de ogen. Hiervoor kun je natuurlijk een bril dragen of lenzen laten aanmeten. Een ander alternatief is het laseren van je ogen. Voor vrijwel alle afwijkingen van de ogen is een lasermethode beschikbaar. Als je ogen gelaserd worden, worden ze behandeld met een laserstraal.

Een oog heeft van nature een bolling. Een afwijking in deze bolling kan door middel van ogen laseren worden gecorrigeerd. Hierdoor is een bril of gebruik van lenzen verleden tijd. Het resultaat van een ogenlaser behandeling is blijvend.


Is ogen laseren geschikt voor iedereen?


Vrijwel alle afwijkingen kunnen met een laser kunnen worden behandeld.

In bepaalde situaties kunnen ogen echter niet gelaserd worden. Zwangere vrouwen, personen jonger dan 18 jaar, en bij gebruik van bepaalde medicijnen of allergiën kom je niet in aanmerking voor ogen laseren. Ook moet je oogsterkte minimaal een jaar lang stabiel zijn. Daarnaast zijn er nog omstandigheden waarbij het afgeraden wordt om ogen te laseren. Bijvoorbeeld bij bepaalde ziektes. Overleg altijd eerst met een oogarts of een behandeling van ogen laseren geschikt.


Ogen laseren - De behandeling


Ogen laseren kan binnen enkele minuten worden uitgevoerd. De behandeling is pijnloos. De behandeling van ogen laseren begint met het verdoven van het oog door middel van druppels. Het oog wordt vervolgens open gehouden door middel van een oogspreider. Dan wordt een flapje van het hoornvlies losgesneden of losgetrild. Dan is het middelste deel van het hoornvlies blootgesteld en wordt dat deel van het hoornvlies vernietigd door de laser die door een computer gestuurd wordt, zodat de vorm van het hoornvlies weer de juiste is. Daarna wordt het flapje teruggeplaatst en is de operatie klaar. Er zijn tegenwoordig verschillende technieken om ogen te laseren, maar de meest voorkomende zijn LASIK en LASEK. Andere oog laserbehandelingen zijn EPI LASIK, Zyoptix,Artisan Lens, Bioptics, Conductieve Keratoplastiek, Intacs, Monovision, PRK (Photo Refractieve Keratectomie).


Zijn er risico’s bij ogen laseren?


Bij iedere chirurgische ingreep moet je rekening houden met risico’s; ook bij ogen laseren. Een laseroperatie aan ogen heeft een minimum aan risico’s. De apparatuur die bij ogen laseren wordt gebruikt, is modern en wordt regelmatig getest. Ogen laseren is dus een veilige ingreep. Tijdens de operatie worden alle handelingen gefilmd met een aantal camera’s. Als een camera registreert dat er een beweging van het oog plaatsvindt tijdens het laseren, dan wordt de computer die de laser aanstuurt automatisch bijgesteld. Slechts 1 op de duizend behandelingen gaat niet helemaal naar wens. Dan kan over- of ondercorrectie plaatsvinden of heeft het ogen laseren nachtblindheid of strooilicht tot gevolg. Slechts een paar procent (5%) van alle behandelingen behoeft een nabehandeling om de genoemde complicaties te verhelpen. Deze nabehandelingen zijn altijd kosteloos.


Ogen laseren in het buitenland


Ogen laseren in het buitenland is ongekend populair. Er worden zelfs speciale ooglaser-reizen aangeboden. De grootste reden van deze toenemende populariteit voor ogen laseren in het buitenland is de voordelige tarieven ten opzichte van behandelcentra in Nederland. Maar hoe kunnen buitenlandse centra ogen laseren zoveel goedkoper aanbieden? Is de apparatuur wel goed? Zijn de artsen wel goed opgeleid en kundig? Wordt de laser wel getest? Veel vraagtekens waar de meningen over verschillen. En als je je in het buitenland laat behandelen, hoe werkt het dan met nazorg en controle? Dit zijn vragen die je van te voren heel goed moet uitzoeken en je goed over moet laten voorlichten. Laat je vooral niet verleiden, maar bespreek eerst met een specialist wat wordt aangeraden. Aan de andere kant zijn de oog laser klinieken in het buitenland volledig toegespitst op ogen laseren. 


Wat kost ogen laseren?


De behandelmethode van de kliniek of het ziekenhuis die het ogen laseren uitvoert, is leidend voor de kosten ervan. De hierboven genoemde methodes LASIK en LASEK zijn de meest betaalbare en ook meest uitgevoerde methodes van ogen laseren.  Een oog laserbehandeling volgens deze methode kost vanaf € 700- tot € 2000,-. Andere methodes kunnen oplopen tot een tarief van boven de € 3000,-. Er zijn reisorganisaties die speciale ooglaser-reizen aanbieden. De prijzen van dergelijke reizen kunnen zelfs inclusief de reis en de behandeling goedkoper zijn dan een behandeling in een Nederlandse kliniek.


Nazorg na ogen laseren


Als de ingreep achter de rug is en goed is gegaan, zonder complicaties, kan de patiënt weer naar huis. Na de operatie wordt eerst rust voorgeschreven, zeker de eerste paar dagen na de behandeling. Ook zwaar werk of intensief (computer)werk moet eerst vermeden worden. Ook worden oogdruppels voorgeschreven. Door deze druppels meerdere keren per dag in de ogen te druppelen, worden de ogen vochtig gehouden, wat het herstel verder bevordert. Ook bevatten de oogdruppels een antibiotica om eventuele ontstekingen in de oogbol tegen te voorkomen. Het meest belangrijke is na de operatie niet in de ogen te wrijven. Om dit te voorkomen wordt het oog afgedekt met een verband. Bij wrijven in het oog bestaat de kans dat het losgemaakte flapje hoornvlies verschuift of losgetrokken wordt. Dit kan ernstige problemen opleveren.


EXPLAINED4U


Contact: info@explained4u.nl


Copyright 2013-2018