Nekhernia

Nekhernia symptomen, duizeligheid en hoofdpijn


Een nekhernia is een aandoening die heel erg pijnlijk kan zijn. Bij een nekhernia is er een uitstulping van de tussenwervelschijf.

Deze uitstulping kan zenuwen bekneld houden en dan spreken we van een nekhernia. Er zijn zeven wervels in de halswervelkolom.


De  grootste bewegingsmogelijkheid bestaat tussen de 1e en de 2e nekwervel.


Deze nekwervels noem je de 'atlas' en de 'draaier'. Door de beknelling van de zenuwen kun je heftige pijn hebben en zelfs uitval van spierfuncties ervaren. Soms is de pijn zo hevig dat je je nauwelijks nog normaal kunt voortbewegen.

Een nekhernia komt veel minder vaak voor dan een rughernia. Dit ligt hem eenvoudigweg in het feit dat de rug veel meer wordt belast dan de nek.

De nekhernia bevindt zich vaak tussen de 5e en 6e wervel of tussen de 6e en de 7e wervel.


Nekhernia klachten


  • Een nekhernia kan verscheidene ongemakken met zich meebrengen:


  • Hoofdpijn


  • Pijn in de nek


  • Pijn in het schoudergebied


  • Pijn die uitstraalt naar de arm of armen.


  • De huid van de arm voet geprikkeld


  • De huid van de arm voelt doof


  • Krachtverlies in de arm of hand.


  • Uitvalverschijnselen zijn zoals verlamming van bepaalde spieren.

          (inschakelen van medische hulp is in deze situatie meteen noodzakelijk)


Een nekhernia geeft overigens niet altijd klachten. Er zijn mensen zijn die een hernia hebben zonder dit door te hebben. 


De opbouw van de wervelkolom


Maar hoe zit een wervelkolom eigenlijk in elkaar? Als je dat weet krijg je wat meer inzicht over een nekhernia.


Een wervelkolom bestaat uit 25 wervels.

De wervelkolom heeft 7 nekwervels, 12 borstwervels en 5 lendenwervels en het heiligbeen.


Elke wervel is van de volgende wervel gescheiden door een tussenwervelschijf.


Deze tussenwervelschijven zorgen ervoor dat je wervelkolom beweegbaar en flexibel wordt. Op deze manier kun je bewegen met je lichaam. Een tussenwervelschijf bevat een taai en vezelig omhulsel en is binnenin gevuld een soort gelei.


Dit omhulsel kan scheuren als de wervels teveel belast worden en dan komt deze gelei naar buiten. Het naar buiten komen van deze gelei zorgt ervoor dat er zenuwen uit het ruggenmerg beklemd kunnen raken. Dit is hetgeen wat voor de pijn zorgt en uitval van verschillende spierfuncties.


Nekhernia klachten, hoe ontstaan ze?


Gedurende het ouder worden zal er slijtage van de tussenwervelschijven ontstaan. Als gevolg hiervan veranderen de tussenwervelschijven en kunnen ze gaan uitpuilen. Bovendien kunnen de schijven door overbelasting beschadigd raken waardoor er zich uitpuilingen vormen.

Door een grote uitpuiling of in het geval van irritatie of ontsteking door een opzwelling van de uitpuiling, kan een zenuwwortel ernstig beklemd raken.


Waarom de ene persoon wel klachten krijgt en andere niet, is niet helemaal duidelijk. Hernia's komen in sommige families wat vaker voor. Nekhernia's komen even vaak voor bij mensen die licht dan wel zwaar werk doen.

Een nekhernia die wel klachten geeft, komt het vaakst voor bij jongere mensen (tussen het 25e en 50e jaar).


Mensen die geregeld in een houding werken die belastend is voor de nek, hebben een vrij hoge kans op een nekhernia. Denk hierbij aan tandartsen, zij zitten geregeld voorovergebogen.


Een nekhernia is een vervelende aandoening die in bijna alle gevallen vanzelf weer zal overgaan. Bij een nekhernia stulpt de tussenwervelschijf een stukje uit en dat kan op een zenuw of zelfs het ruggenmerg drukken. Hierdoor kunnen pijnklachten ontstaan en in het sommige gevallen zelfs uitvalsverschijnselen ofwel verlammingen. Met voldoende rust en beweging kan dit vanzelf overgaan. Bij een langere periode van klachten of acute verschijnselen van uitval brengt een operatie vaak een oplossing.


Het halswervelkanaal in de nek is opgebouwd  uit zeven wervels. Hier middenin loopt het ruggenmerg, van waaruit de zenuwwortels ontstaan. Deze zenuwwortel bevindt zich dichtbij de tussenwervelschijf. Als de tussenwervelschijf precies op dat punt gaat uitstulpen, beginnen de klachten van de nekhernia meteen. Nekpijn, een pijn die uitstraalt naar de arm, soms zelfs met krachtverlies en een mindere gevoeligheid in het gebied van de zenuw. De meest voorkomende klachten geven de tussenwervelschijven tussen de vijfde en zesde wervel en tussen de zesde en zevende wervel. Tussen de eerste en tweede wervel bevindt zich geen tussenwervelschijf, bij de anderen treden minder vaak nekherniaklachten op.


Hoe wordt een nekhernia vastgesteld?


Door het stellen van een paar eenvoudige vragen, gepaard gaande met lichamelijk onderzoek, kan een arts al vrij vaststellen of klachten op een nekhernia wijzen.


Tijdens het lichamelijk onderzoek zal de arts ook het gevoel testen. Door hier en daar te prikken op plaatsen op de arm, schouder en nek kan de arts vaststellen of er sprake is van gevoelloosheid.


Ook zal de arts de reflexen van beide arme testen, alsmede de kracht in handen en armen.


Als de arts een nekhernia vermoedt en er dus een zenuw bekneld is zal je worden doorverwezen naar een medisch specialist. Bijvoorbeeld een neuroloog, een neurochirurg of orthopedisch chirurg. Hier zal verder onderzoek worden gedaan door middel van een MRI-scan of een CT-scan.


Nekhernia Operatie


Een nekhernia operatie is pas noodzakelijk als de klachten voor een langere tijd (meer dan 6 weken) aanhouden of als er noodzaak is om een nekhernia operatie onmiddellijk uit te voeren.

Per jaar ondergaan 5.000 mensen in Nederland een nekhernia operatie. Meestal worden deze operaties uitgevoerd door een neurochirurg.


Nekhernia Oefeningen


Bijna altijd gaat een nekhernia weer vanzelf over. Het meest gebaat ben je bij rust.


Het moeilijke van deze periode is dat je naast voldoende bedrust, er tegelijkertijd ook voor moet zorgen dat je in beweging blijft.


Dit kan door nekhernia oefeningen te doen.

Als je niet voldoende beweegt zullen de nekhernia klacht anders langer aanhouden.


Als bewegen echt niet lukt moet je ervoor zorgen dat je goede pijnstillers in huis hebt.

Hierdoor wordt de pijn verlicht en kun je er toch voor zorgen dat je beweegt.


EXPLAINED4U


Contact: info@explained4u.nl


Copyright 2013-2019